Рада Національного банку розглянула проблематику глобальної зміни клімату і відповідних заходів з макроекономічної політики

Рада Національного банку розглянула проблематику глобальної зміни клімату і відповідних заходів з макроекономічної політики
8228 ПЕРЕГЛЯДІВ

30 березня цього року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), на якому обговорювалася проблематика глобальної зміни клімату і відповідних заходів з макроекономічної політики. Також під час засідання було розглянуто низку питань фінансового характеру Національного банку України.

Питання глобальної зміни клімату є актуальним викликом для творців політики (полісі-мейкерів) як у розвинених країнах, так і країнах, що розвиваються. Очевидно, що подолання цього виклику є неможливим в рамках однієї країни, і потребує координації зусиль на міжнародному рівні.

Водночас учасники засідання наголошували, що світ вже перейшов від теоретичних досліджень до реалізації практичних кроків із мінімізації «вуглецевого сліду», у тому числі шляхом використання інструментарію монетарної політики центрального банку. Приміром, концепція кліматичних змін реалізована у стрес-тестах банківської системи, які здійснює Європейський центральний банк. Стрес-тест наступного (2022) року фокусуватиметься на ризиках, пов’язаних із кліматичними змінами – відповідні рекомендації були оприлюднені ще у листопаді 2020 року. ЄЦБ також враховує кліматичні зміни у макроекономічних моделях, методах прогнозування та оцінки ризиків.

Також центральні банки, які здійснюють політику кількісного пом’якшення, реалізують концепцію протидії кліматичним змінам на практиці шляхом надання преференцій для «зелених облігацій», тобто облігацій, що використовуються для залучення фінансування екологічних інвестиційних проектів. І хоча міжнародні стандарти «зелених» облігацій ще не достатньо визначені, відповідний ринок демонструє стрімке зростання.

Члени Ради наголошували, що з огляду на можливість впливу кліматичних змін на виконання основних функцій Національного банку з підтримки цінової та фінансової стабільності, відповідний аналіз має стати частиною наступного перегляду Стратегії монетарної політики НБУ.

Під час засідання також були розглянуті результати проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку України за 2020 рік.

На підставі та в межах повноважень, визначених пунктом 19 статті 9 та статтею 69 Закону України “Про Національний банк України”, розглянувши Звіт про результати діяльності та проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку за 2020 рік, взявши до відома матеріали Аудиторського комітету та результати обговорення, Рада зокрема вирішила:

Звіт про результати діяльності та проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку України за 2020 рік узяти до відома.

Врахувати під час оцінювання надійності та результативності системи внутрішнього контролю Національному банку України, повноти та достовірності річної фінансової звітності зазначені у Звіті висновки Департаменту внутрішнього аудиту.

За результатами обговорення Рада надала окремі рекомендації Правлінню Національного банку та Департаменту внутрішнього аудиту.

Крім того, під час засідання була заслухана інформація Правління Національного банку про результати проведення перевірки Рахунковою Палатою України виконання кошторису Національного банку України.

Також було внесені зміни до кошторису адміністративних витрат Національного банку на 2021 рік.

У засіданні брали участь члени Ради, Правління Національного банку та запрошені особи.

bank.gov.ua

Теги: Національний банк України,Рада Національного банку,Політика , Голова Ради НБУ,НБУ,кліматичні зміни,облігації,Рахункова Палата України ,Правління Національного банку
Мої відео