«Надлишок іноземної валюти на ринку дозволив Національному банку вперше за останні 2 місяці здійснити інтервенції з купівлі іноземної валюти на загальну суму 110 млн. доларів США…», - Богдан Данилишин, Голова Ради НБУ

«Надлишок іноземної валюти на ринку дозволив Національному банку вперше за останні 2 місяці здійснити інтервенції з купівлі іноземної валюти на загальну суму 110 млн. доларів США…», - Богдан Данилишин, Голова Ради НБУ
17898 ПЕРЕГЛЯДІВ

Особистий експертний Прес-дайджест Голови Ради Національного банку України Богдана Михайловича Данилишина щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках

Економічна ситуація

Економічна активність у промисловому секторі продовжує зростати. Річні темпи збільшення обороту (обсягів реалізації) продукції добувної та переробної промисловості у квітні становили 59,7% та 53,7% відповідно (зростання оборотів порівняно із попереднім місяцем становило 4,9% та 5,3%). Характерно, що прискорення зростання обсягів реалізації промислової продукції відбувається передусім за рахунок внутрішнього ринку, що свідчить про поступове відновлення внутрішнього попиту.

Про покращення очікувань промислових підприємств свідчать також результати опитувань, проведених Держстатом та Національним банком. Так, за даними Держстату баланс очікувань щодо зміни обсягу виробництва продукції у промисловості в наступні три місяці є позитивним, як і очікувана зміна відпускних цін та обсягу експортного попиту. Водночас очікування промислових підприємств щодо зміни кількості працівників є більш обережними, хоча і демонструють певне покращення порівняно із раніше проведеними опитуваннями. Результати щомісячних опитувань Національного банку підтверджують позитивні тенденції – індекс ділових очікувань промислових підприємств у травні відновився до значення понад рівноважний рівень (50,8 у травні порівняно з 49,8 у квітні), що свідчить про готовність підприємств до збільшення обсягів виробництва.

Індекс будівельної продукції за видами у квітні 2021 року (з усуненням сезонних коливань) зріс на 11,3% до попереднього місяця та на 10,6% до квітня 2020 року, головним чином, завдячуючи збільшенню обсягів житлового будівництва. За результатами 4 місяців поточного року виробництво будівельної продукції хоча і скоротилося порівняно з відповідним періодом минулого року на 5,3%, проте темпи його скорочення уповільнюються. За опитуванням Національного банку очікування підприємств будівельної галузі все ще залишають досить песимістичними (нижчими рівноважного рівня) через очікування щодо зростання цін на послуги підрядників та, як наслідок, на власну продукцію, проте демонструють оптимізм в частині перспектив збільшення обсягів нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

Бюджетна сфера

За оперативною інформацією Держказначейства виконання місячного плану доходів Державного бюджету України у травні становило 101,8% (+2,1 млрд. гривень до плану), у тому числі загального фонду – 102,7% (+2,8 млрд. гривень до плану). Перевиконання планових показників за доходами у травні стало можливим завдяки понадплановим надходженням від податкових органів на загальну суму 3,5 млрд. гривень (104,8% від плану). За січень-травень 2021 року доходи Державного бюджету становили 476,1 млрд. гривень, що становить 104,7% порівняно із плановими на цей період (+21,3 млрд. гривень до плану), у тому числі по загальному фонду ДБ – 421,0 млрд. гривень або 104,5% (+18,3 млрд. гривень до плану). Основний внесок у перевиконання планових показників за 5 місяців 2021 року було забезпечено Державною податковою службою (+14,1 млрд. гривень або 106,3%) та Державною митною службою (+5,3 млрд. гривень або 103,8%).

Видатки за загальним фондом Державного бюджету було виконано в обсязі 454,7 млрд. гривень, що становить 92,6% від розпису звітного періоду. Перевищення плану з надходжень поряд із нижчим порівняно із планом виконанням видаткової частини ДБ обумовило виконання ДБ із дефіцитом у розмірі 32,5 млрд. гривень, у тому числі загального фонду – 31,3 млрд. гривень, що майже утричі нижче від розпису звітного періоду (86,5 млрд. гривень).

Зважаючи на помірний обсяг виплат з погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу в останній декаді травня, обсяги розміщень ОВДП Міністерством фінансів були незначними, що дозволяло стримувати від підвищення вартість державних запозичень. Так, упродовж травня на первинних аукціонах було розміщено гривневих ОВДП на суму 11,8 млрд. гривень із середньозваженою ставкою 11,22%, що на 11 б. п. перевищує середньозважену доходність первинних розміщень гривневих ОВДП у квітні та на 372 б. п. – облікову ставку Національного банку. На першому аукціоні у червні, що відбувся 02.06.2021, за допомогою гривневих фінансових інструментів до Державного бюджету було залучено 6 млрд. гривень, з яких 2,5 млрд. гривень – за однорічними ОВДП, із доходністю на рівні попередніх розміщень.

Нагадаю, що за січень-квітень 2021 року план по державних запозиченнях було виконано на 88%. Неурегульованість питання щодо отримання позик від міжнародних фінансових організацій, а також недоотримання запланованих коштів від приватизації державного майна, посилили фокус на внутрішньому ринку державних запозичень, обсяг залучених коштів на якому у січні-квітні поточного року навіть перевищив планові показники. Водночас, заради уможливлення збільшення обсягів державних запозичень на внутрішньому ринку, Міністерство фінансів було змушене скоротити строковість залучених через ОВДП позик – понадпланові середньострокові розміщення були спрямовані на заміщення недостатнього попиту на довгострокові державні цінні папери.

Зважаючи на збільшення планових виплат доходів та погашення Урядом ОВДП до кінця червня та у липні 2021 року (25 та 27 млрд. гривень відповідно), розвиток та поглиблення внутрішнього ринку державних запозичень в національній валюті є необхідною умовою злагодженого функціонування ринку та достатності на ньому фінансових ресурсів за прийнятною вартістю для фінансування Державного бюджету України.

Валютний ринок

Надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку наприкінці минулого та на початку цього тижня здійснював тиск на обмінний курс гривні в сторону зміцнення. За тиждень курс гривні до долару США зміцнився на 0,9% під впливом переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків над попитом. Збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяють високі ціни на основні товари українського експорту – сільськогосподарську продукцію, залізну руду та сталь. Зокрема, світові ціни на кукурудзу у річному вимірі збільшилися на 42%, на пшеницю – на 8%, на сталь – на 16%, на залізну руду – на 29%.

Сприятливі умови торгівлі, в свою чергу, визначають стійкий вплив фундаментальних складових платіжного балансу на обмінний курс гривні. За результатами січня-квітня 2021 року сальдо поточного рахунку ПБ було позитивним на рівні 1,1 млрд. доларів США. Водночас від’ємний баланс торгівлі товарами порівняно з аналогічним періодом збільшився з “-”1,3 млрд. доларів США до “-”2,1 млрд. доларів США, що стало результатом більш швидкого зростання імпорту товарів над експортом (19,9% та 16,7% відповідно) внаслідок відновлення внутрішнього споживчого попиту після пом’якшення карантинних обмежень. При цьому, додатній баланс торгівлі послугами за 4 місяці поточного року – навпаки – був більшим, порівняно з минулорічним (+1,8 млрд. доларів США проти +1,2 млрд. доларів США), головним чином, завдяки скороченню витрат українців на закордонні подорожі.

На готівковому валютному ринку продовжує домінувати пропозиція іноземної валюти. З початку червня банки придбали в населення іноземної валюти у готівковій та безготівковій формі на суму понад 70 млн. доларів США, а з початку року – понад 1,3 млрд. доларів США.

Валютні надходження в Україну з оплати праці у січні-квітні 2021 року залишалися на рівні відповідного періоду минулого року – 4,2 млрд. доларів США. Це дозволило пом’якшити наслідки стрімкого збільшення виплат доходів від інвестицій на користь нерезидентів, які збільшилися порівняно з минулим роком понад як удвічі – до 3,8 млрд. доларів США, головним чином через збільшення виплат дивідендів та скорочення реінвестованих доходів прямими іноземними інвесторами.

Надлишок іноземної валюти на ринку дозволив Національному банку вперше за останні 2 місяці здійснити інтервенції з купівлі іноземної валюти на загальну суму 110 млн. доларів США, збільшивши відповідно міжнародні резерви НБУ, які наразі становлять 27,5 млрд. доларів США.

Фінансовий сектор

Ліквідність банківської системи України (коррахунки банків та депозитні сертифікати НБУ) продовжує перевищувати 200 млрд. гривень – майже учетверо вище від нормативу обов’язкового резервування. Цьому сприяло зменшення залишку коштів на ЄКР на користь залишків на рахунках в банках та незначне скорочення готівки в обігу. Окрім того, шляхом проведення тендеру з підтримання ліквідності банків Національним банком було надано 3 банкам 800 млн. гривень кредитів рефінансування на строк 84 дні за ставкою 7,5%. Заборгованість платоспроможних банків за кредитами рефінансування НБУ становить: на строк до 3 місяців – 4,1 млрд. гривень, на строк від 1 до 5 років – 70,5 млрд. гривень.

Кредитний портфель банків в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за тиждень збільшився на 1,9 млрд. гривень – майже до 46 млрд. гривень, з яких 18,4 млрд. гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,9 млрд. гривень – на інвестиційні цілі, 21,7 млрд. гривень – на поповнення оборотних коштів. Портфель іпотечних кредитів за державною програмою «Доступна іпотека 7%» зріс до 326 млн. гривень, з яких 24% - кредити на купівлю житла на первинному ринку та 76% - на вторинному ринку.

Голова Ради НБУ Богдан Михайлович Данилишин 

Теги: Голова Ради НБУ,Богдан Михайлович Данилишин,Економічна ситуація,ВВП ,Валютний ринок,Данилишин НБУ,Економіка,фінансовий ринок ,Богдан Данилишин,Данилишин,Богдан Данилишин Википедия, Богдан Михайлович Данилишин,Голова Ради НБУ Данилишин Богдан Михайлович, Голова Ради НБУ Богдан Данилишин ,Богдан Данилишин рада НБУ,Рада НБУ,Нацбанк,Нацбанк Украины,Украина,Україна,Нацбанк України, Національний банк України,Національний банк,Национальный банк,Национальный банк Украины,НБУ,Экономика,ОВДП,Голова Ради Національного банку України Богдан Михайлович Данилишин,Держстат,США,Європа,ОВДП ,Голова Ради НБУ Богдан Данилишин,Голова Ради НБУ ,Богдан Динилишин Википедия,Динилишин,Банки України, Данилишин Богдан Михайлович, Богдан Данилишин,економіка України, академік НАН України Богдан Данилишин ,МВФ,ДАНИЛИШИН, Банки,Політика , ВВП України ,ВВП,Девальвація гривні ,бізнес,економіка України ,мікрокредити,кредити, курс валют ,валюта ,депозити,Голова ради НБУ Богдан Данилишин ,НБУ , Верховна Рада,Державний бюджет України,Богдан Данилишин НБУ,.Нацбанк ,ліквідність,бюджет, Міністерство фінансів, Міністерство фінансів України
Автор: wikibazacom

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео