OMG! My first page already! WOOO! Post: 22230-pol-c-ya-v-dkrila-krim-nal-ne-provadzhennya-za-faktom-rozpovsyudzhennya-v-deoroliku-z-zobrazhennyam-ukra-ni-bez-krimu