Головне управління ДПС у Черкаській області оголошує конкурс на включення торгівельних підприємств до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2024 рік

Головне управління ДПС у Черкаській області оголошує конкурс на включення торгівельних підприємств до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2024 рік
323103 ПЕРЕГЛЯДІВ

Головне управління ДПС у Черкаській області (далі – ГУ ДПС) оголошує конкурс на включення торгівельних підприємств до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2024 рік. 

Для участі у конкурсі необхідно до 10 грудня 2023 року направити на адресу ГУ ДПС (18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) такі документи:

1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

2) копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання (якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається);

3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень на території Черкаської області;

5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

6) баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Для суб’єктів господарювання, які не перебувають на обліку в ГУ ДПС, додатково  необхідно повідомити про:

- наявність або відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;

- дату і номер свідоцтва платника податку на додану вартість;

- дату проведення державної реєстрації і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- дату внесення даних щодо суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- відкриті в установах банків поточні рахунки у національній валюті України;

- наявність або відсутність порушень договірних зобов’язань щодо зберігання або реалізації безхазяйного майна;

- кількість працівників у штатному розписі;

- наявність офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет. 

Засідання конкурсної комісії буде проводитись 18 грудня 2023 року о 10 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235. 

За довідками звертатись телефоном (0472) 339124.

Мої відео