ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ

ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ
298299 ПЕРЕГЛЯДІВ
Проставлення апостиля є однією з найпопулярніших послуг у сфері державної реєстрації.
У минулому 2023 році фахівці відділів ДРАЦС Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) апостилювали 68 840 документів.
 
Розповідаємо, що таке АПОСТИЛЬ та для чого він потрібен:
Апостиль — спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток та проставляється на українських документах, які будуть використовуватись за кордоном в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.
 
Тут ви можете знайти перелік країн, що визнають апостиль: https://bit.ly/3FzMheu
Для проставлення апостиля необхідно подати:
* оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;
* заяву від особи, яка подає документи.
 
❕️Апостиль обов’язково проставляється на:
- на документах, які виходять від органів судової влади України;
- на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
- на адміністративних документах;
- на документах про освіту та вчені звання;
на документах, оформлених державними та приватними нотаріусами;
- на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.
 
Апостиль проставляється безпосередньо на вільному від тексту місці документа або на його зворотному боці чи на окремому аркуші посадовою особою компетентного органу (у такому разі окремий аркуш підшивається червоною або білою ниткою до документа та засвідчується підписом та печаткою).
Апостиль не проставляється на:
 - оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи;
 - оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.
 
Скільки діє апостиль на свідоцтві?
Штамп апостиль, як і документи органів ДРАЦС терміну дії не мають.
Мої відео