Безробіття в Україні

Безробіття в Україні
16631 ПЕРЕГЛЯДІВ

Однією із важливих суспільно-економічних проблем України є безробіття. Економічна криза має негативний вплив на зайнятість в державі. Причиною такої складної ситуації є неефективність використання робочої сили та низька заробітна плата для людей за їх роботу. Значної шкоди Україні також завдала окупація Криму та війна на сході країни. Саме через це найбільшого скорочення зайнятості зазнали галузі промисловості та будівництва.
Чималого удару по економіці завдала пандемія коронавірусу. За час карантину кількість тих, хто втратили роботу стрімко збільшується. В першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював в галузях, діяльність яких була заборонена на час карантину. В такій ситуації опинились і мігранти, які повернулися до України, втративши можливість заробітку за кордоном.
Наступною причиною безробіття є вибір професії, яка вже не є актуальною для ринку праці. В результаті, в Україні існує надлишок спеціалістів одних професій та дефіцит інших. Тому вирішенням цієї проблеми може стати отримання додаткової освіти та перекваліфікація тимчасово безробітних.
Ситуація із безробіттям ще більш критична серед молоді. Питома вага молоді у загальній кількості безробітних досягла 30 %. Однією із причин є небажання працювати за спеціальністю у сільській місцевості, що значною мірою впливає на ринок праці в агросекторі.
Безробіття у нашій державі здійснює реальну загрозу для благополуччя населення та держави. Подолання цієї проблеми потребує не одного рішення, починаючи від підготовки спеціалістів у навчальних закладах і завершуючи проведенням відповідних економічних реформ та залученням інвестицій.
Гострою на сьогодні є проблема високої частки безробітних з вищою освітою в Україні. 45 % безробітних українців мають вищу освіту, а у великих містах ситуація значно гірша. До прикладу, у Харкові на обліку в центрі зайнятості перебуває 87 % безробітних з вищою освітою. У Києві їх кількість перевищує 80 %. Пояснити таку ситуацію можна тим, що в Україні більшість вакансій для профпрацівників, а у тих, хто в пошуках роботи, - вища освіта. Це є однією із причин, що не дає можливості для швидкого працевлаштування.
Якщо говорити про статистику щодо безробіття, то тут теж виникають деякі складнощі, які не дають змогу об’єктивно оцінити ситуацію, серед них:
• Відсутність статистики про осіб, які не стоять на обліку в службі зайнятості
• Статистика також не враховує часткову зайнятість
• Неправдива інформація від безробітних. Є багато робітників, які працюють не офіційно, тому не можливо перевірити тих, хто задіяні у тіньовій економіці
Проте, за ситуацією, яка склалася в нашій країні, ми можемо спостерігати і без статистики. Беручи до уваги демографічну ситуацію у різних регіонах країни, можна зрозуміти, що при нинішньому рівні створенню робочих місць і природному прирості населення питання про рівень безробіття у найближчому майбутньому постане ще гостріше.
Шляхів вирішення цієї проблеми є багато, зокрема:
• Потрібно знизити податки для підприємств за умови збереження робочих місць
• Створення умов для зростання самозайнятості
• Реалізація програм підтримки молодих працівників
• Запровадити механізм захисту внутрішнього ринку праці країни
• Гарантувати виплату заробітної плати, яка повинна бути не нижче встановленого мінімального рівня
• Розвиток сільського господарства
Запровадження запропонованих вище перелічених шляхів подолання безробіття значною мірою покращить ситуацію зайнятості у країні. Не можна сьогодні пасивно стримувати безробіття.

Мої відео