НАПАД ХАМАС НА ІЗРАЇЛЬ ЯК МІЖНАРОДНА СКЛАДОВА «СВО», АБО КРЕМЛІВСЬКИЙ СЛІД / ATTACK OF HAMAS ON ISRAEL AS AN INTERNATIONAL “COMPONENT” OF THE “SVO”, OR A TRACE OF THE KREMLIN

НАПАД ХАМАС НА ІЗРАЇЛЬ ЯК МІЖНАРОДНА СКЛАДОВА «СВО», АБО КРЕМЛІВСЬКИЙ СЛІД / ATTACK OF HAMAS ON ISRAEL AS AN INTERNATIONAL “COMPONENT” OF THE “SVO”, OR A TRACE OF THE KREMLIN
427404 ПЕРЕГЛЯДІВ

“Ізраїль мав оцінювати не наміри противника, а його можливості”, – відомий ізраїльський журналіст та військовий кореспондент ">Сергій Ауслендер

Те, що угрупування ХАМАС, яке є міжнародно визнаною терористичною організацією, врешті решт підготувало і здійснило напад на Ізраїль, відверто кажучи, дивує не дуже. Ця організація взагалі ніколи не визнавала права держави Ізраїль на існування і ставить за мету її знищення.

Дивує неготовність ізраїльської армії та розвідки до подібного акту агресії у війні, яку веде держава Ізраїль за своє існування протягом останніх десятиліть… «Як таке стало можливим?», – питає BBC, намагаючись знайти відповідь.

Хоча з часом, як завжди й відбувається, всі складові цього терористичного акту стануть зрозумілими, багато хто у світі, та й у самому Ізраїлі дивним чином не бачить одного з кричущих аспектів цієї трагедії – а саме – низку «дивних» співпадінь…

Перше: терористичний напад на Ізраїль готувався ретельно і з максимальним рівнем секретності, що вже говорить про долучення до цієї «спецоперації» фахівців більш високого рівня, аніж іранські чи ливанські спецслужби.

Друге: кровавий ранок розпочався зовсім не так, як зазвичай діяв би ХАМАС. Те, що масований ракетний обстріл потрібно було забезпечити такою кількістю засобів ураження – і так зрозуміло.  Швидке проникнення на територію Ізраїлю мобільних бойових груп, активне використання дронів-камікадзе проти танків та ПЗРК «Ігла» проти вертольотів – тут відчувається кваліфікована  військова підготовка як плану і деталей самої «операції», так і її фактичних «реалізаторів»…

Третє: терористи діють абсолютно так само, як діяли військові російської регулярної армії в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну – масові вбивства мирних людей, знущання над полоненими, захоплення заручників… Почерк відчувається… Так само, як росія щодня демонструє прагнення до знищення українців, як нації, так і терористи ХАМАСУ демонструють повне ігнорування законів та звичаїв війни – їх дії аналогічно спрямовані на повне знищення єврейської нації.

І, якщо цьому російські інструктори чи куратори палестинців не вчили – фактична безкарність такої самої терористичної держави – росії протягом останніх 8 з половиною років війни в Україні – щодня «навчає» нових міжнародних терористів – ХЕЗБОЛЛУ та талібів…

 І наостанок: атака була не просто ретельно підготовленою у військовому сенсі – вона сталась у річницю так званої «Війни судного дня»  1973 року – збройного конфлікту між Ізраїлем з одного боку і Сирією та Єгиптом з іншого, в якій Ізраїль розгромив ворожу армію. А вишенька на торті – ця дата є ще й днем народження президента росії. Знаючи традиційну відданість російського керівництва до «пам’ятних дат» – аналогія простежується дуже чітко.

На другий день нападу на Ізраїль голова політичної партії “А-ХАЗОН” Ціон Алон прямо ">заявив: «без згоди Москви бойовики ХАМАС не напали б».

ЦАХАЛ так само, як і ЗСУ доводять сьогодні, що терористи не мають змоги перемогти країни, які підтримує весь цивілізований світ, на полі бою.

До речі, світові пора починати оцінювати не наміри терористів, а їх можливості. І діяти адекватно.

росія намагається зробити все можливе, щоби в реальності будь якими засобами змінити вектор світової уваги, відволікти світ від ії злочинів в Україні не лише спробами змінити ставлення світової спільноти до України і українців в інформаційному полі. З метою зменшити світову допомогу Україні, держава-терорист так само створює і провокує нові «вогнища війни» в різних куточках світу разом із своїми сателітами – Іраном, Палестиною, Північною Кореєю…

Сьогодні таке «вогнище» – це Ізраїль.

Хто наступний?

Андрій Галат,

в/о керівника Інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України

Поль Манандіз,

керівник департаменту міжнародного впливу та культури Інформаційно-аналітичного Центру національної безпеки України

ДЖЕРЕЛО

“Israel had to evaluate not the enemy’s intentions, but his capabilities,” famous Israeli journalist and war correspondent ">Sergei Auslander

Hamas, an internationally recognized terrorist organization, finally planned and carried out an attack on Israel, which frankly should not have come as a surprise.
This organization has never recognized the right of the state of Israel to exist…
And aims to destroy it.

The unpreparedness of the Israeli military and special services for such an act of aggression in a war, when Israel has been fighting for its existence for decades… is surprising at the very least. “How did it happen? How is it possible? ” asks the BBC, trying to find an answer.

Over time, as always happens, all the “components” of this terrorist act will become clear, however, many people in the world, and even in Israel itself, strangely enough, do not see one of the most striking aspects of this tragedy, namely a series of strange “coincidences”…

1)
The terrorist attack against Israel was prepared carefully and under conditions of the highest secrecy, which already indicates the involvement of specialists of a more serious level than the Iranian or Lebanese special services in this “special operation”.
2)
the bloody morning didn’t start the way Hamas wanted it to. It is clear that a massive missile attack must be equipped with such a number of means of destruction. The rapid penetration of mobile combat groups into the territory of Israel, the active use of kamikaze drones against tanks and “Igla” MANPADS against helicopters – one can also feel the qualified military preparation of the plan and details of the “operation” itself, just like the real “performers”… Doesn’t it remind you of recent events?..
3)
terrorists act in exactly the same way as the soldiers of the regular russian army did in the first days of the large-scale invasion of Ukraine – massacring civilians, torturing prisoners, taking hostages… Do you recognize the “ style”? Similar to how russia daily demonstrates its intention to destroy Ukrainians as a nation, the Hamas terrorists show complete disregard for the laws and customs of war, their actions are also aimed at the complete destruction of the Jewish nation.

And even the Palestinians were not trained by russian instructors or curators, then the actual impunity of the main terrorist state – russia -for the last eight and a half years of the war in Ukraine – is “teaching” new international terrorists – Hezbollah and the Taliban. – every day…

And finally: the attack was not only carefully planned in the military sense – it happened on the anniversary of the “apocalyptic war” of 1973 – an armed conflict between Israel, on the one hand, and Syria and Egypt, on the other, in which Israel was defeated. enemy army. And October 7 is the birthday of the russian dictator.

On the second day of the attack on Israel, the head of the “A-HAZON” political party, Zion Alon, stated bluntly: “Hamas militants would not have attacked without the consent of moscow.”

By the way, it is time for the world to assess not the intentions of terrorists, but their capabilities. And act accordingly.

The Israeli army and armed forces are proving today that terrorists cannot win on the battlefield of a country supported by the entire civilized world.

Tactics of organized chaos in the world – this was and is an invariable weapon of communist and post-communist russia, the organizer and provocateur of numerous outbreaks of war in different parts of the world, using all established connections with its satellites – Iran, Palestine, North Korea…

Now the role of the war hearth fell on Israel.

Who’s next?

Andrii Galat,

Acting head of the Information and Analytical Center of National Security of Ukraine

Paul Manandise,

Head of department of international influence and culture International analytical Сenter of the National Security of Ukraine

Теги: Ізраїль,ХАМАС,росія,держава-терорист,хезболла, Російська агресія
Мої відео