Відновне правосуддя : що Ви могли не знати про проект

Відновне правосуддя : що Ви могли не знати про проект
382180 ПЕРЕГЛЯДІВ

Проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»(далі – Програма) діє з 2019 року в Україні на підставі наказу Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України «Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

 

 

Відновне правосуддя – це керований медіатором посередником процес, під час якого правопорушник та потерпілий зустрічаються разом, обговорюють ситуацію, що сталася, і ухвалюють рішення щодо її подальшого вирішення та відшкодування завданої шкоди. 

 

Яка мета та умови застосування «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»? 

 

Мета Програми полягає у виправленні заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх із кримінального процесу, ресоціалізації їх у суспільне життя та запобігання повторним кримінальним правопорушенням. 

 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» ґрунтується на відновному підході – тобто підході до розв’язання конфліктних ситуацій, який передбачає відновлення порушених унаслідок конфлікту зв’язків і стосунків між його учасниками та їхнім оточенням, відшкодування завданої конфліктом шкоди. 

 

Умовами застосування Програми є: 

 • наявність потерпілої сторони: фізичної особи, якій спричинено майнову, фізичну або моральну шкоду/ юридичної особи, якій завдано майнової шкоди; 

 • вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину; 

 • визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення; 

 • згода неповнолітнього  та потерпілого на участь у даній програмі.

 •  

З яких етапів склададається Програма? 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» реалізується, включаючи наступні етапи: 

 

Оцінка можливості застосування програми і отримання згоди сторін: 

 • Інформування прокурором потерпілого та неповнолітнього про можливість участі у програмі 

 • Отримання згоди сторін 

 •  Призначення посередника. Посередник – це адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення. 

 •  

Підготовка до проведення медіації: 

 • Контакт і зустріч посередника з потерпілим. 

 • Контакт і зустріч посередника з неповнолітнім підозрюваним. 

 • Узгодження дати і місця проведення спільної зустрічі сторін кримінального правопорушення. 

 •  

Медіація(добровільна позасудова процедура, під час якої неповнолітній та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми): 

 • Підготовка до зустрічі. 

 • Вступне слово медіатора. 

 • Розповідь учасниками кримінального провадження їхнього  бачення ситуації. 

 • Обговорення завданої шкоди та шляхів її виправлення. 

 • Укладення угоди про застосування Програми. 

 •  

Моніторинг виконання угоди: 

 • Аналіз та перевірка виконання неповнолітнім угоди. 

 • Підготовка звітності щодо участі неповнолітнього у  Програмі. 

 • Застосування юридичних наслідків участі у Програмі.

 •  

За результатами програми відновлення, якщо неповнолітній відшкодує шкоду і примириться з потерпілим, кримінальне провадження відносно нього може бути закритим. З усiма непoвнoлiтнiми, якi беруть участь у Прoграмi, працюють прoфесiйнi психoлoги. Фахiвцi складають психoлoгiчнi пoртрети цих дiтей. Пiсля цьoгo призначаються захoди, направленi на ресoцiалiзацiю непoвнoлiтнiх. 

 

Мої відео