Захист результатів виробничої управлінсько–дослідницької практики студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

Захист результатів виробничої управлінсько–дослідницької практики студентів спеціальності 073 «Менеджмент»
400598 ПЕРЕГЛЯДІВ

З 10 по 21 квітня 2023 р. згідно з навчальними планами і графіком навчального процесу на 2022-2023 н.р. студенти І курсу другого освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету природничих наук та менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» пройшли виробничу управлінсько–дослідницьку практику у змішаному режимі.

Виробнича практика здобувачів освіти – складова частина навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та виробничих навиків і вміння приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах.

Базами практик для майбутніх менеджерів стали підприємства, установи й організації, де існує потреба в застосуванні знань з питань управління навчальним закладом, управління проєктами та управління інноваційною діяльністю.

Фінальним акордом у виробничій  управлінсько–дослідницькій практиці є представлення результатів її проходження під час захисту звітів, який відбувся в онлайн-режимі 2 травня 2023 р. 

Здобувачі освіти у повному обсязі та на належному рівні виконали програму практики та успішно захистили звіти, показали достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом. Досвід отриманий під час проходження практики на підприємстві є хорошим стартом для подальшого розвитку навичок сучасного управлінця.

Мої відео