Гостьова лекція професорки Наталії Кононец для здобувачів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Гостьова лекція професорки Наталії Кононец для здобувачів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
358796 ПЕРЕГЛЯДІВ

4 травня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулася відкрита лекція докторки педагогічних наук, доцентки кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі, завідувачки аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету» Наталії Кононец.

Науковий захід відвідали викладачі та здобувачі вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітніх програм: «Освітні, педагогічні науки» (другий (магістерський) рівень вищої освіти), «Теорія і практика STEM-освіти» (другий (магістерський) рівень вищої освіти), «Освітні, педагогічні науки» (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти). Наталія Василівна як стейкголдерка вказаних освітніх програм провела гостьову лекцію на тему «Реалізація концепції ресурсно-орієнтованого навчання у фаховій передвищій та вищій школі: створення та використання електронних освітніх ресурсів».

З вітальним словом до лекторки і гостей наукового заходу звернувся завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор Володимир Мокляк.

Під час лекції Наталія Кононец актуалізувала питання, які мають великий теоретичний інтерес і практичне значення, зокрема приділила увагу ресурсно-орієнтованому навчанню як сучасній та перспективній концепції організації освітнього процесу, акцентувала на особливостях реалізації ресурсно-орієнтованого навчання у фаховій передвищій та вищій школі, презентувала досвід створення і використання електронних освітніх ресурсів, розкрила особливості створення віртуальних класів для синхронної онлайн-взаємодії тощо.

Лекція відбулася в гармонійній атмосфері взаєморозуміння, доброзичливості і співтворчості. Колектив факультету і кафедри загальної педагогіки та андрагогіки щиро дякує шановній стейкголдерці Наталії Кононец за змістовну і цікаву лекцію й сподівається на подальшу плідну і творчу співпрацю!

Мої відео