Участь студенток освітньо-професійної програми «Філологія (Українська мова та література)» у програмі академічної мобільності

Участь студенток освітньо-професійної програми «Філологія (Українська мова та література)» у програмі академічної мобільності
364598 ПЕРЕГЛЯДІВ

Із 13 лютого по 18 травня 2023 р. студентки освітньої програми «Філологія (Українська мова та література)» Аміна Чаус (УФ–31) і Дарина Горобець (УФ–21) брали участь у програмі академічної мобільності в Полтавському державному аграрному університеті. Студентки поглибили свої знання із сучасної зарубіжної літератури, здійснили компаративні дослідження зразків української та світової літератур ХХ–ХХІ ст.

Аміна Чаус і Дарина Горобець виявили добрі знання, сформовані професійні компетентності, навички цілісного й компаративного аналізу художніх текстів, а також soft skills: комунікабельність, критичне мислення, самоконтроль, здатність керувати емоціями, вміння слухати та висловлювати власну думку, ораторську майстерність, організаційні здібності.

Приємно було почути добрі відгуки про наших студенток від завідувачки кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАУ доцентки Наталії Сизоненко, координаторки програм академічної мобільності кафедри доцентки Юлії Помаз, викладача ОК «Сучасна світова література» доцентки Алли Дедухно.

Успішне засвоєння начального матеріалу, досягнення ПРН і повне виконання робочої програми відображені у високих підсумкових балах, отриманих здобувачками освіти.

Гарантка ОПП «Філологія (Українська мова та література)» професорка Світлана Ленська і завідувачка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін доцентка Наталія Сизоненко подякували за конструктивне обговорення підсумків академічної мобільності та висловили бажання і надалі реалізовувати навчальні й наукові контакти між університетами.

 

Мої відео