Науковиця University of Minnesota (США) Лілія Качарова працює зі студентами педагогічного університету

Науковиця University of Minnesota (США) Лілія Качарова працює зі студентами педагогічного університету
211558 ПЕРЕГЛЯДІВ

Викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка організовують для студентів різні форми навчання і створюють навчальні ситуації різних типів. Серед пріоритетів – інтеграція у світовий освітній простір, співпраця із провідними науковими установами, ознайомлення із найновішими дослідженнями.
Так, студенти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) та 102 Хімія у межах вивчення дисципліни «Органічна хімія» 26 листопада 2020 р. прослухали лекцію наукового співробітника University of Minnesota (США) Лілії Качарової.

Дослідниця розповіла про особливості розвитку науки у США, сучасні науково-технічні досягнення у сфері використання композиційних матеріалів, технологічні аспекти одержання і дослідження полімерних речовин, склад компонентів, який буде стійким до дії зовнішніх та внутрішніх факторів, обґрунтувала сучасний підхід до проведення досліджень, а також важливість сучасного інструментарію для роботи.

 

Лекція проходила у форматі дискусії. Студенти та викладачі цікавилися особливостями наукової діяльності у США, її перевагами і недоліками. Цікавою й пізнавальною стала розповідь про систему грантів, можливостей, які потенційно можуть надавати університети своїм студентам.
Зауважимо, Лілія Качарова – випускниця ПНПУ імені В. Г. Короленка, яка зуміла побудувати успішну кар’єру в одному із найпрестижніших університетів. Лекторка наголосила на важливості ефективної самоорганізації навчання та ролі хімічних знань, які студенти здобувають в університеті. Раніше, 20 листопада, дослідниця взяла участь у роботі наукового семінару, що відбувся на кафедрі хімії та методики викладання хімії. 

Лілія Качарова представила для обговорення результати досліджень, над якими працює: нові функціональні матеріали на основі неорганічних та органічних сполук; нові композиційні наноматеріали; вдосконалення фізико-хімічних методів в аналітичному контролі технологічних розчинів, біосубстратів, лікарських засобів, продуктів харчування тощо. 

Співпраця із хіміками-практиками дає можливості викладачам університету виконувати спільні науково-дослідні теми, а студентам – брати участь в освітніх грантових програмах.

Мої відео