У НАВС провели інструктаж для курсантів, які відбувають на навчальну практику та стажування

223938 ПЕРЕГЛЯДІВ

Напередодні відбуття на навчальну практику та стажування у практичні  підрозділи Національної поліції України в місті Києві керівництво Національної академії внутрішніх справ  спільно із працівниками НПУ провели детальний інструктаж для курсантів других та четвертих курсів академії.

Увага була приділена питанням несення служби в підрозділах Національної поліції України, дотриманні процесуальних законів, Правил дорожнього руху, поведінці у побуті та громадських місцях, норм етики.

Навчальна практика буде проводиться шляхом безпосередньої участі здобувачів вищої освіти у практичній роботі підрозділів превентивної служби з урахуванням специфіки навчання відповідно до навчальних програм.

Також під час інструктажу було надано рекомендації щодо профорієнтаційної роботи курсантів в рамках проведення акції «Відвідай рідну школу».

Керівництво академії  наголосило на тому, що навчальна практика є невід’ємною складовою освітнього процесу, під час якої курсанти закріплюють на практиці отримані теоретичні знання. Також зосередили увагу на належному виконанні завдань, передбачених індивідуальними планами практики, якісній підготовці та оформлені звітних документів, необхідних для позитивного захисту практики, сумлінному ставленні до визначених службових обов’язків.

Новелою цього року буде захист практики у два етапи, під час яких спершу перевірятиметься наявна документація, а потім так званий поліцейський квест: всі курсанти направлятимуться до навчально-тренувальних полігонів, де заповнюватимуть відповідні процесуальні документи (протокол огляду місця події, протокол допиту тощо).

Мої відео