Як до нас звернутися?

Як до нас звернутися?
48947 ПЕРЕГЛЯДІВ

Ще раз нагадуємо, що кожна людина може направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

А ми зобов'язані розглянути належним чином оформлене звернення і дати обґрунтовану відповідь.

Ви можете звернутися до нас телефоном за номером (044) 278 88 70; надіслати звернення поштою чи принести наручно за адресами:
м. Київ
(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2Д)
Київська обл. (02022, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15)
Черкаська обл. (18001, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185).

Також, Ви маєте право подати звернення ОНЛАЙН на електронну пошту [email protected]
або через опцію «Зв'язатися з нами» за посиланням https://kyivobljust.gov.ua/appeal/zapovnity_formu_zvernennya

В зверненні необхідно вказати:
прізвище, ім'я, по батькові
місце Вашого проживання
суть порушеного питання, обставини, які стали причиною звернення
мету звернення та очікуваний результат розгляду звернення
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги
перелік документів (або копій), якщо вони додаються до листа

Письмове звернення обов'язково підписується особою (особами), яка звертається з проставленням дати звернення.

Також, пам'ятайте, що є обставини, за наявності яких звернення не підлягає розгляду:
звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами)
повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті звернення, термін розгляду пройшов (скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)

звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Зверніть увагу
Звернення, оформлене без дотримання вказаних вимог , повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Які Ви маєте права як заявник?
особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;
брати участь у перевірці заяви або скарги;
ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;
подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;
бути присутнім при розгляді заяви або скарги;
користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;
висловлювати усно чи письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;
вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Мої відео