Які поліцейські потрібні українському суспільству?

Які поліцейські потрібні українському суспільству?
22447 ПЕРЕГЛЯДІВ

Поліцейський – це перший, хто ототожнюється з носієм знань законів нашої країни, це саме та людина, яка слідкує за дотриманням законності та правопорядку. Чи може поліцейський бути обмежений у доступі до базових правничих знань?
Сьогодні в Україні постало питання удосконалення системи вищої освіти, у тому числі і юридичної. Світові стандарти освітніх послуг вимагають від усіх закладів вищої освіти забезпечення високого рівня знань, конкурентоспроможності на ринку праці, причому не тільки вітчизняному, але й світовому. Чи має право правоохоронець в цих жорстких та швидкоплинних умовах життя бути ерзац фахівцем, чи недофахівцем, чи «напівфабрикатом» у боротьбі із злочинністю? Чи не може статися так, що злочинець буде озброєний знанням краще за правоохоронця?
Як відомо, наразі у наукових і владних колах триває процес обговорення проєкту Концепції розвитку юридичної освіти, що перебуває на опрацюванні у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. При цьому прогнозованим результатом реалізації підготовленого проєкту може стати позбавлення закладів вищої освіти МВС України можливості підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право» за усіма формами та джерелами фінансування.
Знання законів ще не заважали нікому, перш за все, захистити свої інтереси, не зробити невірних кроків або правопорушень. А якщо ми позбавимо заклади вищої освіти системи МВС України можливості надавати освітні послуги за спеціальністю «Право» із залученням практиків, в умовах життя відомчого органу МВС, то яка перспектива розвитку громадянського суспільства України може чекати на нас у майбутньому? Отримання освітніх послуг за спеціальністю 081 «Право» у закладі вищої відомчої освіти відповідає потребам правоохоронної системи нашої країни. Курсанти і студенти, що навчаються у таких закладах, мають можливість від самого початку поринути у професійне коло спілкування. Це унікальна можливість отримати необхідні навички ще у студентські роки.
Заклади вищої освіти МВС України відповідають усім вимогам та стандартам, на рівні не нижчому (подекуди вищому), ніж класичні правничі школи та володіють багаторічним досвідом підготовки фахівців, мають необхідні для цього матеріальні, навчально-методичні та кадрові ресурси.
Сам факт отримання ЗВО МВС України державної акредитації спеціальності 081 «Право» є підтвердженням здатності забезпечити рівень підготовки фахівців за відповідним напрямом не нижче, ніж у класичних закладах вищої освіти, підпорядкованих МОН.
Якісні характеристики та рівень освітньої підготовки у закладах вищої освіти МВС України приваблюють також вступників, які бажають навчатися на контрактній основі, що робить ці ЗВО повноцінними конкурентами класичних правничих шкіл країни. Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував у липні 2020 року академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020». До нього, поряд з видатними юридичними школами країни, увійшли 5 із 7 закладів вищої освіти системи МВС. Для порівняння, у 2019 році у той самий рейтинг увійшли 2 ЗВО МВС, які у 2020 році посилили свої позиції.
Позбавлення закладів вищої освіти МВС України можливості підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право» є безпідставним і матиме низку негативних наслідків, як для системи підготовки фахівців за цією спеціальністю, так і для ринку праці. Наприклад, у Донецькому юридичному інституті МВС України на цей час працюють 15 докторів та 49 кандидатів юридичних наук (докторів філософії), які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право», тоді як у багатьох закладах вищої освіти, що не входять до системи МВС і готують здобувачів за цією ж спеціальністю, наразі немає такої кількості кваліфікованих наукових кадрів. Більш того, згідно з постановою бюро президії Національної академії правових наук України від 5 жовтня 2020 р. на базі Донецького юридичного інституту МВС України розміщено Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України, що свідчить про визнання провідних позицій цього закладу освіти серед інших вищів, які здійснюють підготовку юристів.
Наявність вищої юридичної освіти є однією з кваліфікаційних вимог для низки посад у підрозділах МВС та Національної поліції. Так, п. 2 ч. 5 ст. 21 Закону України «Про Національну поліцію» встановлює вимоги до наявності юридичної освіти для керівника поліції та заступників керівників поліції, а в п. 2 ч. 7 ст. 15 наявність юридичної освіти передбачена для керівників та заступників керівників територіальних органів поліції, що свідчить про необхідність підготовки фахівців у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання саме за спеціальністю 081 «Право».
Останнім часом проявляється тенденція до виділення юридичної підготовки майбутніх поліцейських різних категорій в окрему спеціальність, яка отримала назву «Правоохоронна діяльність». Але видається, що при цьому може проявитися істотне погіршення якості юридичної підготовки окремих категорій курсантів відомчих вищих юридичних закладів, що пов’язано з програмами навчання з правових дисциплін.
З 01 липня 2020 року в Україні набули чинності зміни законодавства щодо запровадження інституту кримінальних проступків та спрощеної процедури досудового розслідування у формі дізнання. Це обумовило перегляд низки традиційних концептуальних положень не тільки кримінального права, але й кримінального процесу і криміналістики, спричинило істотні трансформації у структурі правоохоронних органів, перерозподіл повноважень між окремими підрозділами і підготовку відповідних кадрів. У зв’язку з цим постало й питання щодо відповідної корекції навчального процесу у закладах освіти системи МВС України та дотримання певних стандартів вищої юридичної освіти. Зокрема, в системі Національної поліції створені окремі підрозділи дізнання для досудового розслідування кримінальних проступків, у зв’язку з чим постало питання щодо підготовки відповідних кадрів для них.
Позбавлення закладів вищої освіти у структурі МВС України можливості готувати фахівців за спеціальністю 081 «Право» є неприпустимим та матиме вкрай негативні наслідки для функціонування правоохоронної системи держави, а саме: неможливості підготовки та укомплектування підрозділів усіх ланок системи МВС кадрами, які формально відповідають вимогам закону щодо займаних посад та фактично мають компетентності, необхідні для виконання службових обов’язків.
Тож, бути чи не бути поліцейському озброєному знаннями, навичками та вміннями – це залежить від наявності здорового глузду відповідальних за прийняття важливих для країни рішень.

Мої відео