Зміна імені: хто має право та за яких підстав?

Зміна імені: хто має право та за яких підстав?
197729 ПЕРЕГЛЯДІВ

Відповідно до ст. 295 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.
У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
Варто зазначити, що державна реєстрація зміни імені проводиться лише стосовно громадян України.
Письмова заява про зміну імені приймається у відділі ДРАЦС за місцем проживання заявника за умови пред'явлення паспорта громадянина України.
До заяви про зміну імені додаються такі документи:
- свідоцтво про народження заявника;
- свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);
- свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
- фотокартка заявника;
- квитанція про сплату державного мита.
До заяв про зміну імені фізичних осіб, які досягли 14 років, також додаються заяви про надання згоди батьків (одного з батьків - у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника. У разі коли зазначена заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, справжність підпису на якій нотаріально засвідчено від його імені, подається до відділу ДРАЦС другим з батьків.
Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ ДРАЦС додає до цих документів відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або копії відповідних актових записів цивільного стану.
У разі якщо неможливо витребувати підтвердження відповідності відомостей у Реєстрі даних паперових носіїв актових записів цивільного стану або копії актових записів цивільного стану у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується у відділі ДРАЦС відповідними свідоцтвами, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.
Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану.
Відділ ДРАЦС надсилає необхідні матеріали до територіального органу Національної поліції України за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.
Заява про зміну імені розглядається відділами у тримісячний строк з дня її подання. Розгляд заяви про зміну імені зупиняється у разі потреби у поновленні актових записів про народження малолітніх дітей заявника та внесенні їх відомостей до Реєстру.
На підставі документів про зміну імені та висновку територіального органу Національної поліції України про можливість зміни імені відділ ДРАЦС готує висновок про надання дозволу на зміну імені або про відмову в двох примірниках, один з яких надсилає заявнику.
У разі звернення заявника у тримісячний строк від дня надання дозволу на зміну імені складається актовий запис про зміну імені.
Про державну реєстрацію зміни імені призовників і військовозобов'язаних відділи ДРАЦС в семиденний строк після проведення державної реєстрації надсилають повідомлення районним (міським) військовим комісаріатам, у яких вони перебувають на обліку, а також повідомлення до територіального органу Національної поліції України та територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання заявника.
До подання відповідної заяви у відділи ДРАЦС справляється державне мито за державну реєстрацію зміни імені. Його розмір становить 0.3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (5 грн 10 коп.) та за державну реєстрацію повторної зміни імені, розмір ставки якого становить 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

Мої відео