Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою
380543 ПЕРЕГЛЯДІВ

Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватись правил добросусідства.
Порушення права користування ділянкою може полягати у самовільному захопленні ділянки шляхом зведення будівель чи споруд, ведення господарської діяльності, встановлення спірних межових знаків на чужій ділянці, самовільному проїзді через ділянку, забороні доступу (проходу) до ділянки, засмічення побутовими відходами і стічними водами тощо.
Власник майна має право вимагати:
усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
усунення будь-яких порушень прав на землю і відшкодування завданих збитків можна і тоді, коли ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.
Захист прав громадян на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав.
Вимагати усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою можна шляхом:
переговорів з учасником конфлікту;
звернення до уповноважених органів;
звернення до суду.
Добровільний порядок передбачає пошук способів розв'язання конфлікту силами його учасників без залучення державних органів та органів місцевого самоврядування. Законний власник може звернутися до відповідної особи, що здійснює такі перешкоди чи самовільно зайняла ділянку, з проханням про припинення неправомірних дій. Звернення може бути усним або письмовим. До звернення варто додати копії наявних документів, що підтверджують права на ділянку чи право користування такою ділянкою, а також документи на підтвердження державної реєстрації таких прав.
Якщо у добровільному порядку спірна ситуація не була вирішена – необхідно застосувати позасудовий та судовий способи.
Позасудовий порядок передбачає звернення осіб за захистом своїх прав до органів, уповноважених вирішувати земельні спори:
сільських, селищних, міських рад, а також районних рад — у разі розміщення ділянки в межах відповідного села, селища, міста;
територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру – у разі розміщення ділянки поза межами населених пунктів.
Земельні спори розглядаються у тижневий строк з дня подання заяви. Розгляд заяв та прийняття рішення компетентними органами здійснюється безкоштовно.
Судовий порядок передбачає подання судового позову про усунення перешкод у здійсненні особою права користування тa розпорядження своїм майном (негаторний позов). Із зазначеним позовом може звернутися також особа, яка відповідно до закону або договору має право володіння та користування майном, у тому числі у випадку, коли перешкоди чиняться власником майна.
Виключно судом вирішуються земельні спори щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб.
Суди також вирішують майнові спори про відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.
Із позовною заявою слід звернутися до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем знаходження ділянки.
Особа, яка зверталась за захистом своїх прав до суду, має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень.

Мої відео