Які перевірки проводить Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів)?

Які перевірки проводить Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів)?
329429 ПЕРЕГЛЯДІВ

Працівниками Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) за територіальною юрисдикцією Рівненської області з початку цього року надано відповідь на 328 запитів в рамках проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами далі-Закон), органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції України.
Організація проведення перевірки осіб (крім суддів та осіб, зазначених в абзаці третьому Закону) покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка (ч. 4 ст. 5 Закону).
Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами) (далі - Порядок) передбачено, що запити до органів юстиції направляються у разі наявності відомостей про особу, яка підлягає перевірці у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», який розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (http://lustration.minjust.gov.ua/register). У разі відсутності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі відповідальний структурний підрозділ роздруковує відповідну інформацію та додає її до особової справи.
Відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (далі- Порядок №171 зі змінами), Міністерством юстиції України здійснюється перевірка - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, відомостей про претендента на посаду.
Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, зазначених у пункті 9 Порядку №171, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду за формою згідно з додатком 2.
До запиту додаються копії:
1) письмової згоди на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографії;
3) паспорта громадянина України;
4) заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”.
Відповідальним за ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «про очищення влади», є працівники відділу організації роботи та розвитку персоналу у Рівненській області, адреса: м. Рівне, вул.Замкова, 29, тел. (0362) 63-46-55. З початку цього року працівниками відділу надано відповідь на 183 запити.
Відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2012 року за № 449/20762, спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав проводиться:
Міністерством юстиції України - щодо осіб, які претендують на зайняття посад у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або в інших державних органах, крім їх територіальних органів чи підрозділів;
територіальними органами Міністерства юстиції України - щодо осіб. які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших державних органів, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування.
Проведення перевірки здійснюється на підставі запиту відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування, до якого додаються копії:
письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
автобіографії;
паспорта.
Перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Відповідальним за проведення перевірки, є працівники відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань (начальник відділу - Ковальова Неля Станіславівна). Номери телефонів для отримання консультації: 64-27-06, 64-27-16, 64-26-02. З початку року відділом розглянуто 145 запитів.

Мої відео