Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян: як отримати?

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян: як отримати?
301755 ПЕРЕГЛЯДІВ

З початку 2021 року відділами ДРАЦС Волинської області видано 5 949 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. У квітні витяги отримали 1481 осіб.

"Отримати витяг з Державного реєстру можна у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від реєстрації місця проживання або складання актового запису. У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в Реєстрі на момент формування витягу, з переліком у хронологічному порядку всіх унесених змін та іншої інформації, а також відомості про всі видані свідоцтва", - пояснює Тарас Грень начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).

Для отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян подається письмова заява (запит), де потрібно вказати одну із відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з Реєстру:
- прізвище, власне ім'я, по батькові, дата та місце народження особи;
- серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дата його видачі;
- реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.
Заява (запит) про надання витягу з Реєстру подається заявником особисто, через представника або надсилається поштою. У разі надсилання заяви поштою справжність підпису заявника, а також копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, засвідчуються нотаріально.
Витяги з Реєстру щодо неповнолітньої особи можуть видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У такому випадку представник закладу повинен надати довіреність, паспорт чи паспортний документ.
Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.
Батькові, матері, усиновлювачу дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається.
У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі:
- подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно з Порядком;
- непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі;
- відсутності в заяві необхідних відомостей про особу, стосовно якої видається витяг з Реєстру чи наведення таких відомостей не в повному обсязі.
Витяг видається у день звернення заявника (його представника) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
У разі подання заяви (запиту) поштою, витяг направляється заявнику наступного робочого дня, якщо справжність підпису заявника, а також достовірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, засвідчені та додано платіжний документ.
Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 грн. Окремим категоріям витяг з Державного реєстру видається безплатно.

Мої відео