Графік проведення кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Графік проведення кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
391670 ПЕРЕГЛЯДІВ

До уваги арбітражних керуючих!

Нагадуємо графік проведення кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого. 

Тестування відбудуться 20 жовтня, 21 жовтня та 8 грудня.

Іспит проводиться шляхом проходження автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання. 

Іспит проводить Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих.

До складання іспиту допускається особа, яка:

- є громадянином України;

- дієздатна;

- має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

- не має судимості;

- здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

- не має заборони обіймати керівні посади;

- має загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах;

- пройшла навчання і стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому Міністерством юстиції;

- володіє державною мовою.

Під час складання іспиту особам забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв’язку. 

У разі виявлення використання особою під час складання іспиту сторонніх джерел інформації або засобів зв’язку така особа за рішенням Кваліфікаційної комісії відсторонюється від участі в іспиті і вважається такою, що не склала іспит.

1 частина екзаменаційного завдання включає сорок п’ять тестових питань з дисципліни «Банкрутство», до кожного з яких додаються два варіанти відповіді: «Правильно» чи «Неправильно». Перша частина вважається виконаною, якщо особа набрала не менше ніж 32 бали. У цьому разі особа автоматично допускається Системою тестування до другої частини екзаменаційного завдання.

2 частина екзаменаційного завдання складається із сімдесяти тестових питань з дисциплін «Банкрутство», «Економіка», «Цивільне законодавство та договірні відносини», «Господарське законодавство», «Господарський процес», «Трудове та пенсійне законодавство», «Виконавче провадження», «Приватизація та оцінка майна», «Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства». До кожного тестового питання надається перелік із чотирьох відповідей у формі тверджень. Друга частина вважається виконаною, якщо особа набрала не менш як 49 балів. У цьому разі особа автоматично допускається Системою тестування до третьої частини екзаменаційного завдання.

3 частина екзаменаційного завдання складається з чотирьох тестових завдань на встановлення відповідності. Тестове завдання складається з чотирьох питань. До кожного питання надається не менше трьох відповідей, одна з яких є правильною. Третя частина вважається виконаною, якщо особа набрала не менше ніж 2 бали.

Зауважимо, що екзаменаційні завдання формуються безпосередньо Системою тестування для кожної особи окремо шляхом генерування у довільній формі із переліку тестових питань та завдань.

Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в 1 бал, неправильна - в 0 балів.

Тож радимо ґрунтовно підготуватись до кваліфікаційного іспиту.

Перелік питань тестування можна скачати за почиланням:

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/09/14/20210914124040-95.docx

 

  •  
Мої відео