Перевірка законності перебування іноземців та осіб без громадянства на території України як необхідна умова для укладення шлюбу

Перевірка законності перебування іноземців та осіб без громадянства на території України як необхідна умова для укладення шлюбу
548993 ПЕРЕГЛЯДІВ

Існує міф, що одружитися з громадянином іншої держави досить проблематично, оскільки виникає багато бюрократичних перепон. 

Однак, процедура одруження в Україні з іноземцями та особами без громадянства, насправді, набагато простіша, ніж в інших країнах світу.

Єдиною вимогою для реєстрації таких шлюбів  є підтвердження законності перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Для реєстрації шлюбу між українцями або з іноземцем майбутнє подружжя подає особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу ДРАЦС на їх вибір (нагадуємо про можливість записатися на прийом до відділів ДРАЦС або подати заяву ОНЛАЙН  через Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації»).

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники.

Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Які документи необхідно мати з собою?

Українці на посвідчення своєї особи пред’являють паспорт або паспортний документ, а також документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (за його наявності).

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити:

паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника;

посвідку на постійне чи тимчасове проживання;

або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

Орган ДРАЦС здійснює перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України шляхом направлення в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу запиту до територіального органу Державної міграційної служби України у разі:

- відсутності у іноземця чи особи без громадянства посвідки на постійне чи тимчасове проживання;

- відсутності на останній вільній сторінці паспортного документа іноземця, документа, що посвідчує особу без громадянства, або у вкладному талоні відмітки про отримання посвідки, скріпленої печаткою;

- якщо посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства видана територіальними органами чи підрозділами Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим з 20 лютого 2014 року або на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей з 01 березня 2014 року;

- пред’явлення посвідки на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства, яка підлягає обміну відповідно до порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251.

У випадках якщо паспорт іноземця виданий менше ніж за півроку до дня подачі заяви на реєстрацію шлюбу або якщо Управління державної міграційної служби повідомляє, що “не можливо обчислити термін перебування в Україні», 

відділ ДРАЦС направляє запит до Державної прикордонної служби України щодо перевірки перетину кордону держави за попередні періоди. 

Зауважуємо, така ситуація може виникнути в осіб, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення. 

До відповідного запиту в обов'язковому порядку долучається згода особи відповідно до якої здійснюється перевірка, на збір та обробку персональних даних. 

У разі направлення відділом ДРАЦС запиту до Державної прикордонної служби України відповідь надходить протягом місяця з дати направлення запиту.

Тому особа, відповідно до якої здійснюється перевірка, має право особисто звернутись до Державної прикордонної служби України та отримати відповідну довідку.

Після отримання довідки з Державної прикордонної служби України відділ державної реєстрації актів цивільного стану повторно направляє запит до територіального органу Державної міграційної служби України. 

ВАЖЛИВО!

Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

До документів іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складених іноземною мовою, обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується:

дипломатичним представництвом або консульською установою України;

посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного поживання особи без громадянства);

Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави; або нотаріусом.

Якщо до органів державної реєстрації актів цивільного стану подається переклад документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку.

Також нагадуємо, що скоротити термін очікування реєстраціі одруження допоможе проєкт Міністерства юстиціі України «Шлюб за добу». 

Користуйтесь сервісами юстиції та реєструйте своє кохання без перешкод! 

Мої відео