Територіальна громада: порядок внесення змін до статуту

Територіальна громада: порядок внесення змін до статуту
355282 ПЕРЕГЛЯДІВ

Як правильно внести зміни до статуту територіальної громади?

Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту.

Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.

 

Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації змін до статуту територіальної громади:

- заява про державну реєстрацію статуту територіальної громади. Форма заяви (Додаток 1) до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150;

- статут територіальної громади у двох примірниках (сторінки статуту прошиваються і пронумеровуються.

Статут завіряється на звороті останньої сторінки підписом сільського, селищного, міського голови і скріплюється печаткою представницького органу місцевого самоврядування;

- копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження змін до статуту;

- витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію змін до статуту.

 

Заява про реєстрацію змін до статуту розглядається в місячний термін.

Нормативно-правове регулювання:

- Закон України «Про місцеве самоврядування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад».

Мої відео