Передача виконавчого провадження

Передача виконавчого провадження
245686 ПЕРЕГЛЯДІВ

Існує кілька можливих способів передачі виконавчого провадження.

1. Від одного державного виконавця до іншого в межах одного органу державної виконавчої служби:
- у разі хвороби державного виконавця;
- перебування державного виконавця у відрядженні чи відпустці;
- звільнення чи відсторонення від посади державного виконавця;
- включення державного виконавця до складу виконавчої групи при іншому органі державної виконавчої служби;
- відводу (самовідводу) державного виконавця;
- наявності інших обставин, що ускладнюють виконання рішення.

Передача у даному випадку здійснюється за письмовим дорученням начальника органу державної виконавчої служби чи керівника виконавчої групи. Про прийняття виконавчого провадження виконавець, якому воно передано, виносить постанову.

2. Від одного органу державної виконавчої служби до іншого:
- у разі відводу (самовідводу) всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби;
- ліквідації або реорганізації органу державної виконавчої служби;
- утворення виконавчої групи при кількох органах державної виконавчої служби;
- якщо виконавчі провадження щодо одного й того самого боржника відкриті в різних органах державної виконавчої служби;
- якщо місце проживання, перебування, роботи боржника або місцезнаходження його майна знаходиться на території, на яку поширюється компетенція іншого органу державної виконавчої служби
за рішенням державного виконавця, на виконанні у якого перебуває виконавче провадження;
- наявності інших обставин, що ускладнюють виконання рішення.

Про передачу виконавчого провадження іншому органу державної виконавчої служби або до виконавчої групи державний виконавець виносить відповідну постанову, яку разом з матеріалами виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилає до органу державної виконавчої служби, до якого передається виконавче провадження.

Державний виконавець, якому передається виконавче провадження, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження матеріалів виконавчого провадження зобов’язаний винести постанову про прийняття виконавчого провадження і надіслати її сторонам виконавчого провадження.

Рішення про передачу виконавчого документа до відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень, відділів державної виконавчої служби та виконавчих груп, утворених при цих органах, приймає начальник управління забезпечення примусового виконання рішень щодо виконавчих проваджень, що перебувають на виконанні у відділах державної виконавчої служби. Керівник, яким було прийнято рішення про передачу матеріалів виконавчого провадження, виносить вмотивовану постанову, де обов’язково зазначаються обставини, що обумовили передачу, та строки передачі матеріалів виконавчого провадження, які не можуть перевищувати 5 робочих днів. Постанова надсилається сторонам виконавчого провадження та до відповідних органів державної виконавчої служби.

ВАЖЛИВО:
До відкриття виконавчого провадження виконавчий документ за заявою стягувача може бути передано від одного приватного виконавця іншому або відповідному органу державної виконавчої служби, від органу державної виконавчої служби - приватному виконавцю. 

 

Мої відео