У 2021 році у Волинській області видано 19 180 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

У 2021 році у Волинській області видано 19 180 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
302570 ПЕРЕГЛЯДІВ

Фізична особа з 16-річного віку має право отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно відомостей про себе та про своїх родичів. Витяг видається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання. У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в Реєстрі на момент формування витягу, з переліком у хронологічному порядку всіх унесених змін та іншої інформації, а також відомості про всі видані свідоцтва.
У 2021 році відділи ДРАЦС Волині видали 19 180 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що на 4397 більше ніж за попередній рік (2020 – 14 783).
Для отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян подається письмова заява (запит), де потрібно вказати одну із відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з Реєстру:
- прізвище, власне ім'я, по батькові, дата та місце народження особи;
- серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дата його видачі;
- реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.
Заява про надання витягу з Реєстру подається заявником особисто, через представника, надсилається поштою чи онлайн.
Витяг видається у день звернення заявника (його представника) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Послуга платна, окремим категоріям витяг з Державного реєстру видається безплатно.

Мої відео