Коли шлюб визнається недійсним

Коли шлюб визнається недійсним
381765 ПЕРЕГЛЯДІВ

Сім’я є основним осередком суспільства. Для захисту інституту сім'ї в Україні законодавець створив спеціальний закон – Сімейний кодекс України, який визначає основні засади шлюбу та наслідки  порушення сімейного законодавства.

Детальніше про те, коли шлюб можна визнати недійсним розповідає юристка Богородчанського бюро правової допомоги Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД  Вікторія Бігун.

Відповідно до ст.21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. 

Недійсність шлюбу - це форма відмови держави від визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акту, виражена в рішенні суду, винесеному в порядку цивільного судочинства у зв'язку з порушенням встановлених законом умов укладання шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту.

Недійсність шлюбу регламентується Главою 5 Сімейного кодексу України. Підставою визнання шлюбу недійсним  є порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-26 цього Кодексу, а саме: недотримання шлюбного віку, відсутність добровільності шлюбу, одношлюбності, та укладання шлюбу між особами, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. 

   Перелік підстав недійсності шлюбу визначений у законодавстві  та має вичерпний характер.

Є два шляхи  визнання шлюбу недійсним - шляхом звернення з письмовою заявою заінтересованої особи до  органу державної реєстрації актів цивільного стану з проханням анулювати  актовий запис про шлюб на підставі  ч.1-3 статті 39 Сімейного кодексу України, або шляхом визнання шлюбу недійсним за рішенням суду 

 

Відповідно до статті   39 Сімейного кодексу України законом визнається шлюб недійсним, навіть якщо він був зареєстрований у відповідності до положень законодавства, в разі якщо шлюб зареєстрований:

  • з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;

  • між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою;

  • з особою, яка визнана недієздатною;

  • з особою, вже перебувають у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними вище.

Статті 40-41 Сімейного кодексу регламентують визнання  шлюбу недійсним за рішенням суду. Так, ст. 40 Сімейного кодексу України передбачає, що  шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. 

Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. 

Згідно ст. 41 СК шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:

1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу;

2) між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею;

3) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;

4) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.

 

Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв’язку з реєстрацією цього шлюбу,  батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність  якої обмежена.

Мої відео