Посвідчення часу пред'явлення документа у нотаріуса

Посвідчення часу пред'явлення документа у нотаріуса
190259 ПЕРЕГЛЯДІВ

Написали роман чи намалювали шедевр?
Думаєте, що зареєструвавши право інтелектуальної власності, Ваш твір захищений?
Він все-таки може знаходиться під певною загрозою «викрадення».
Поставити крапку у спорах щодо права інтелектуальної власності дозволить посвідчення нотаріусом часу пред’явлення документа.
#центральнаюстиція

Нотаріус посвідчує час пред’явлення йому особою документа згідно статті 83 Закону України «Про нотаріат». На підтвердження цієї обставини нотаріус робить посвідчувальний напис на документі із зазначенням особи, яка його пред’явила.
Посвідчення факту часу пред’явлення документа виникає з метою забезпечення пріоритету винаходу, раціоналізаторської пропозиції чи якоїсь іншої авторської праці з метою забезпечення себе захистом від присвоєння авторства іншими особами, або може слугувати додатковим доказом авторства винаходу.

Для посвідчення цього факту автори можуть подавати описи винаходу або раціоналізаторської пропозиції іноді разом з кресленнями, схемами та ескізами, тезами тощо.

Як це відбувається?
Посвідчення таких фактів відбувається за усним зверненням автора і не потребує від них письмової заяви з проханням посвідчити той чи інший факт.
Нотаріальні дії щодо посвідчення фактів вчиняються нотаріусом незалежно від місцезнаходження, а також місця проживання особи, яка звернулась за вчиненням такої нотаріальної дії.
Громадянин подає документ у двох примірниках, на яких нотаріус проставляє посвідчувальний напис.
Один примірник видається заявнику, а другий залишається в справах нотаріуса. В разі подання одного примірника, нотаріус виготовляє його копію, яка залишається у нотаріуса. Якщо документ викладено на двох чи більше аркушах, нотаріус після проставлення посвідчувального напису прошиває його та скріплює печаткою із зазначенням кількості аркушів документу. Коли ж подано декілька документів, посвідчувальний напис вчинюється на кожному документі окремо і кожний з них фіксується в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за своїм реєстровим номером.
На практиці необхідність у посвідченні часу пред’явлення документу також настає у разі ліквідації установи або організації, у відрядження до якої особа прибула. Не маючи можливості зробити відповідну відмітку на відрядному посвідченні стосовно факту і часу прибуття особи, громадянин може звернутись до нотаріуса, який посвідчить час пред’явлення відрядного посвідчення.
Перед вчиненням цієї нотаріальної дії нотаріус встановлює особу громадянина, який подав документ, і на підтвердження часу пред’явлення документу проставляє посвідчувальний напис безпосередньо на документі із зазначенням особи, яка подала документ. Використання спеціальних бланків нотаріальних документів для вчинення цієї нотаріальної дії законодавством України не передбачено.
Пам’ятайте, право кожного громадянина України на одержання професійної правничої допомоги закріплено в статті 59 Конституції України.
Серед правозахисних органів України нотаріат забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян.
Нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у наявності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі відповідних документів.

Мої відео