Втратили нотаріальний документ: що робити?

Втратили нотаріальний документ: що робити?
137333 ПЕРЕГЛЯДІВ

Втратили нотаріально оформлені документи:
- заповіт;
- договори: дарування, купівлі-продажу, міни, іпотеки тощо;
- свідоцтва про право на спадщину за законом або заповітом;
- довіреності;
- свідоцтва про право власності – всі ці документи можна відновити, отримавши дублікат.

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.

Дублікатом є повторно оформлений документ, що має таку саму юридичну силу, як і його оригінал.

Для отримання дубліката документа фізична особа має подати нотаріусу такі документи:
- документ, що посвідчує особу (паспорт, тимчасова посвідка на постійне проживання тощо);
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- якщо за видачею дубліката документа звернувся представни заявника, на підтвердження представницьких повноважень він має подати нотаріально посвідчену довіреність (із чітким зазначенням, що представник має право представляти інтереси особи в органах нотаріату з питань отримання дублікатів документів).

Дещо особливою є процедура видачі дублікатів документів спадкоємцям померлого.

Так, дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. В цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту).

Дублікат заповіту може бути виданий зазначеним у заповіті спадкоємцям після подання ними свідоцтва про смерть заповідача.

Якщо за видачею дубліката документа звернувся представник юридичної особи, він має надати нотаріусу установчі документи юридичної особи на підтвердження її правоздатності та дієздатності, а також документи на підтвердження своїх повноважень. Слід зазначити, що дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані також за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору – в тому числі за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором.

Після видачі дубліката оригінал документа втрачає свою юридичну силу.

Мої відео