Про Єдиний реєстр боржників

Про Єдиний реєстр боржників
133292 ПЕРЕГЛЯДІВ

Знайшли себе на #дошкаганьби – сплатіть борги!

Єдиний реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться, щоб кожен у режимі реального часу міг отримати інформацію про невиконані майнові зобов’язання боржників.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників (ЄРБ), є відкритими та розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://erb.minjust.gov.ua.

Реєстрація боржника в ЄРБ не звільняє його від виконання рішення.

В органах державної виконавчої служби #центральнаюстиція перебувають на виконанні 306 444 виконавчих проваджень:
Київ – 145 670;
Київщина – 91 046;
Черкащина – 69 728.

Зазначимо, що один боржник може мати кілька виконавчих проваджень щодо стягнення боргу. Вся ця інформація буде відображена у пошуковій системі Реєстру.

Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника – фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи;

найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;
найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;
номер виконавчого провадження;
категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до ЄРБ, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений у ЄРБ орган державної виконавчої служби або приватного виконавця з зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.

Банки у разі відкриття рахунку на ім’я фізичної особи, внесеної до ЄРБ, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, або закриття рахунку такою особою зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у ЄРБ орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення приймає рішення про накладення арешту на майно та (або) на кошти на рахунках боржника в банках.

Цей порядок визначений статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження», крім випадку, коли на таке майно арешт уже накладено з тих самих підстав.

Укладення правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна, є підставою для визнання цього правочину недійсним.

Відомості про боржника вносяться до ЄРБ (крім відомостей щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржників, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відомості про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною вносяться до ЄРБ одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.

Відомості про боржника виключаються з ЄРБ одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» або повернення виконавчого документа до суду на підставі статті 38 Закону України «Про виконавче провадження» чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.Мої відео