До уваги суб'єктів державної реєстрації!

До уваги суб'єктів державної реєстрації!
197359 ПЕРЕГЛЯДІВ

Під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису, кваліфіковані сертифікати електронної печатки та кваліфіковані сертифікати автентифікації веб-сайту.

Процес надання кваліфікованих електронних довірчих послуг регламентується ЗУ «Про електронні довірчі послуги».

При перевірці кваліфікованого електронного підпису необхідно брати до уваги саме наявність та правильність ідентифікаційних даних та атрибутів, що обов’язково повинні міститися у кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

Частина друга статті 23 ЗУ «Про електронні довірчі послуги» визначає дані, які обов’язково повинні містити кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, зокрема, до таких даних, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг-фізичної особи відносяться:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підписувача;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі,

- реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів можуть містити інші ідентифікаційні дані фізичних або юридичних осіб, необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, визначені у стандартах для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Ці атрибути не повинні впливати на інтероперабельність і визнання кваліфікованих електронних підписів.

Наявність або відсутність інших ідентифікаційних даних чи необов’язкових додаткових спеціальних атрибутів, що можуть міститися у кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, не повинно бути підставою для невизнання кваліфікованого електронного підпису.

Мої відео