Внесено зміни до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Внесено зміни до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
317342 ПЕРЕГЛЯДІВ

20.07.2021 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України N2375/5 від 05.07.2021 «Про внесення змін до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого»: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36509.html

Наказ доповнює перелік документів, які слід надавати Кваліфікаційній комісії для допуску до іспиту.

Це документи, що підтверджують рівень володіння українською мовою, зокрема:

- копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни);

- або копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови.

Нагадуємо, арбітражний керуючий - це особа, яка супроводжує процедури банкрутства, зокрема, виконує повноваження ліквідатора, розпорядника майна, керуючого санацією (відновленняплатоспроможності боржника), керуючого реструктуризацією та реалізацією майна боржника.

Арбітражним керуючим може стати:

- громадянин України;

- який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

- загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах;

- пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

володіє державною мовою;

- склав кваліфікаційний іспит.

Не може бути арбітражним керуючим особа:

- визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;

- має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;

- не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

- якій заборонено обіймати керівні посади.

Мої відео